Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Na základe nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 30.01.2018 s účinnosťou od 25.05.2018 Petra Blašková - BGAopravy dodržiava stanovené pravidlá o spracovaní osobných údajov.

• Na základe zákona o ochrane osobných údajov si máte právo kedykoľvek vyžiadať informácie o spracovaní Vašich osobných údajov, aktuálny stav, prípadne právo na aktualizáciu, vymazanie, alebo blokáciu Vašich osobných údajov.
• V prípade akéhokoľvek zistenia, že spracovanie poskytnutých osobných údajov je v akomkoľvek rozpore s ochranou Vášho osobného / súkromného života, (prípadne sú dáta nepresné), máte právo požiadať Petra Blašková - BGAopravy o následnú nápravu daných skutočností.
• V prípade nesúhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré poskytnete / prípadne ste poskytli našej spoločnosti nás kontaktuje emailom na gdpr@bgaopravy.sk

Google Search Console

Webová lokalita bgaopravy.sk využíva službu Google Search Console len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky bgaopravy.sk Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.

Google Universal Analytics

Webová lokalita bgaopravy.sk využíva službu Google Universal Analytics len za účelom analýzy návštevnosti a rôznych iných štatistických údajov o návštevnosti web stránky bgaopravy.sk Pri využívaní tejto služby nezískavame Vaše osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov - formulár

Vaše údaje, ktoré dobrovoľne poskytujete vyplnením kontaktného formuláru spracuvávame len za účelom spätného nakontaktovania sa na Vašu osobu. Vaše osobné údaje,ktoré sú získané prostredníctvom kontaktného formulára su podmienené súhlasom so spracovaním údajov tzv. zaškrkávacím políčkom a budú spracované len na dobu určitú kvôli splneniu účelu, prečo boli poslané a následne budú zmazané.

V prípade akýchkoľvek otázok na vyššie uvedené nás kontaktujte na gdpr@bgaopravy.sk